OFFICIAL WEBSITE BURSAR OFFICE UNIVERSITY MALAYSIA PERLIS

Switch to desktop Register

Home

CONTACT US

Bursar Office Universiti Malaysia Perlis 

Aras Bawah & Aras 2, Bangunan Canselori,

Kampus Alam UniMAP Pauh Putra,

Universiti Malaysia Perlis 

02600 Arau,

Perlis, MALAYSIA.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Unit Pentadbiran             : 04-9414021/4121 (e-mel:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Unit Hasil                          : 04-9414034/4022 (e-mel:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Unit Kewangan Pelajar   : 04-9414033/4035 (e-mel:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

OPERATION HOUR

Monday – Thursday

8.30 am – 1.00 pm

1.00 pm – 2.00 pm (lunch break)

2.00 pm – 4.30 pm

Friday

8.30 am – 12.15 pm

12.15 pm – 2.45 pm (lunch break)

2.45 pm – 4.30 pm

Hits: 16711

Bahagian Pengurusan Kewangan

i)  UNIT TENDER

 Menerima arahan untuk mengeluarkan sebutharga & tender dari PTJ

 Menyemak peruntukan dan senarai alatan yang diluluskan

 Memproses panggilan sebutharga bagi alatan yang bernilai tidak melebihi    RM500,000

 Menguruskan mesyuarat pra tender untuk alatan yang bernilai melebihi  RM200,000

 Memproses panggilan tender

 Menguruskan mesyuarat sebutharga & tender

 Menguruskan pengeluaran borang pesanan

 

 ii) UNIT BELANJAWAN

 Menyediakan Belanjawan Mengurus tahunan

 Menyediakan Belanjawan Pembangunan dan Rancangan Malaysia.

 Menguruskan keperluan insurans.

 Menguruskan viremen dan peruntukan tambahan.

 Menguruskan  Urusan Perolehan.

 

 iii) UNIT PEROLEHAN & PENGURUSAN ASET

 Menerima dan menyemak permohonan pendaftaran syarikat

 Memproses dan meluluskan permohonan pendaftaran syarikat

 Mengemaskini maklumat pembekal apabila menerima permohonan

 Menerima arahan untuk memproses perolehan belian terus VOT 35 belanja mengurus

 Menerima arahan untuk memproses perolehan belian terus VOT Pusat Jabatan Pembangunan dan VOT Pusat Jabatan Bendahari

 Memproses perolehan belian terus VOT 35 belanja geran penyelidikan

 Menerima dan menyemak Borang Pesanan Belian, Inbois dan Nota Hantaran bagi tujuan pendaftaran aset dan inventori Universiti

 Menguruskan pendaftaran aset dan inventori Universiti untuk semua peruntukan VOT 35

 Mencetak dan mengedarkan kod label aset dan inventori  Universiti

 Menerima,memproses dan mengedarkan semula kod label kepada PTJ

 Membuat penutupan akaun untuk aset dan belanja susutnilai akhir tahun

 Menjaga dan menyelia aset guna sama di Jabatan Bendahari

 Membuat dan menyelaraskan pemeriksaan fizikal aset dan inventori Universiti

 Membantu Unit Pengurusan Aset dan Inventori (UPAI) menguruskan mesyuarat pelupusan/kehilangan harta Universiti

 Membantu Unit Pengurusan Aset dan Inventori (UPAI) melaksanakan pelupusan/kehilangan harta Universiti

 Menyelia modul aset di dalam sistem IUS Kewangan

 Memberi taklimat mengenai pengurusan perolehan dan harta modal Universiti

Hits: 14826

Bahagian Pembayaran

i) UNIT PEMBAYARAN BELANJA MENGURUS

 Menerima invois, tuntutan bayaran dan borang tuntutan perjalanan daripada PTJ

 Memproses invois

 Memproses tuntutan perjalanan

 Menyediakan baucer pembayaran

 Memproses bayaran wang runcit

 Memproses bayaran pendahuluan diri

 Menyelaras penutupan akaun perbelanjaan pada akhir bulan dan tahun

 Menguruskan  perbelanjaan kumpulan wang pengurusan

 

ii) UNIT PEMBAYARAN BELANJA PEMBANGUNAN DAN PENYELIDIKAN

  Menerima invois, tuntutan bayaran dan borang tuntutan perjalanan daripada penyelidik, pengelola/ahli  program persidangan/seminar, ketua dan ahli program konsultansi dsb.

 Memproses tuntutan bayaran bagi belanja pembangunan kampus tetap yang diluluskan dibawah Kumpulan Wang Pembangunan (bayaran interim dsb) 

 Menyediakan baucer pembayaran bagi kumpulan wang penyelidikan, pembangunan, konsultansi dan khas

 Memproses bayaran wang runcit penyelidikan, pendahuluan diri dan program

 Menyelaras perolehan dibawah peruntukann Special Research Project, RMK9 dan sebagainya

 Menyemak /menyelaras terimaan dan agihan peruntukan untuk Kumpulan Wang Penyelidikan, Pembangunan, Konsultansi dan Khas ke akaun projek/program yang sepatutnya

 Menguruskan pendaftaran akaun bagi kumpulan wang yang berkaitan

 Menyelaras penutupan akaun kumpulan wang yang berkaitan pada akhir bulan dan tahun.

 Menyediakan laporan-laporan bulanan berkaitan prestasi perbelanjaan kumpulan wang yang berkaitan.

 

iii) UNIT EMOLUMEN DAN PINJAMAN

 Menerima surat kenyataan gaji daripada Jabatan Pendaftar

 Memproses data berkenaan gaji dan elaun staf

 Menyediakan pembayaran gaji dan elaun staf

 Menyediakan bayaran lebih masa staf

 Mengurus bayaran potongan gaji staf

 Menyediakan slip gaji bulanan

 Menyediakan Borang EC

 Menguruskan  pinjaman kenderaan dan  perumahan

 Menguruskan sewaan premis Universiti         

Hits: 13916

BURSARY DEPARTMENT | UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
Aras Bawah & 2, Bangunan Canselori Tuanku Syed Sirajuddin, Kampus Alam UniMAP Pauh Putra, 02600 Arau, Perlis
Tel: 04-9414021/4121 | e-mel: jabatanbendahari@unimap.edu.my

Best viewed with Mozilla Firefox and Google Chrome, 1280 x 768 resolution

Top Desktop version