OFFICIAL WEBSITE BURSAR OFFICE UNIVERSITY MALAYSIA PERLIS

Switch to desktop Register

Home

Announcement

 TAKLIMAT POLISI PENJANAAN PENDAPATAN UNIVERSITI DI FAKULTI KEJURUTERAAN & TEKNOLOGI KIMIA (FKTK)

 

 - - -

PENGANUGERAHAN SIJIL AUDIT BERSIH OLEH KETUA AUDIT NEGARA UNTUK PENYATA KEWANGAN UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS BAGI TAHUN BERAKHIR 2020 

 

 

Hits: 32178

Bahagian Akaun

UNIT AKAUN

 Menyedia dan membatalkan cek, EFT, Bank Draf serta lain-lain dokumen kewangan.

 Pengesahan jumlah dan penama cek dengan pihak bank.

 Mengurus cekgantian, cek tamat tempoh dan cek segera.

 Menguruskan jurnal pelarasan dan jurnal pindahan.

 Memproses, menyedia, menyemak dan membuat pelarasan penyata akaun bulanan.

 Membuat ’posting’ harian bagi pembayaran .

 Menyemak baki buku tunai selepas ’posting’ harian.

 Memasukkan baki awal tahun di dalam Sistem Kewangan.

 Menyediakan penyata kewangan tahunan Universiti.

 Mengurus hal-hal berkaitan pengauditan.

 Menyedia dan menguruskan  laporan serta mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan (JPKA) dan Akaun pada setiap suku tahun.

 Menerima dan menguruskan borang ’PCR’ (Program Change Request) IUS Kewangan.

 Menambah dan menjana  ’cost center’  dan kod akaun baru dalam Sistem Kewangan.

Hits: 10446

Bahagian Penerimaan / Pelajar

i) UNIT PENERIMAAN 

 Mengurus urusan terimaan wang di kaunter dan PTJ

 Urusan bank – memasuk & mengeluarkan wang dan lain-lain urusan berkaitan

 Penyediaan Penyata Penyesuaian Bank

 Pengeluaran bil invois kepada siberhutang

 Menguruskan pelaburan simpanan tetap

 Pengurusan keperluan wang tunai

 Penyediaan Penyata Kewangan berkaitan keperluan geran bulanan

 Penyediaan Penyata Pendapatan

 

ii) UNIT PELAJAR

 Terimaan yuran pelajar dan penyerahan slip bayaran yuran

 Urusan bank

 Pengurusan siberhutang pelajar

 Pengurusan akaun yuran pelajar

 Menguruskan pembayaran aktiviti pelajar,kumpulan wang amanah, kumpulan wang khas dan kumpulan wang pinjaman

 Pembayaran balik biasiswa kepada pelajar

Hits: 9286

BURSARY DEPARTMENT | UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS
Aras Bawah & 2, Bangunan Canselori Tuanku Syed Sirajuddin, Kampus Alam UniMAP Pauh Putra, 02600 Arau, Perlis
Tel: 04-9414021/4121 | e-mel: jabatanbendahari@unimap.edu.my

Best viewed with Mozilla Firefox and Google Chrome, 1280 x 768 resolution

Top Desktop version